W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Adres

Biuro Rady
ul. Targowa 1B
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Telefon

694 457 951

E-mail

biurorady@kalwaria-zebrzydowska.pl

Dyżury

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz - poniedziałek, 15:00 - 16:00
Wiceprzewodniczący Paweł Hebda - czwartek, 8:30 - 9:30
Wiceprzewodniczący Piotr Kumor - poniedziałek, 16:15 - 17:15

 

Skład rady
 1. Piotr Janusiewicz - Przewodniczący
 2. Paweł Hebda - Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Kumor - Wiceprzewodniczący
 4. Łukasz Dragan
 5. Mirosław Faber
 6. Zbigniew Kochan
 7. Jolanta Krzeszowska-Mirocha
 8. Jarosław Lenik
 9. Wiesław Łuczak
 10. Marcin Ożóg
 11. Ewa Pacut
 12. Wiesław Rudecki
 13. Robert Rudecki
 14. Tadeusz Wilk
 15. Marcin Zadora
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Skład osobowy komisji

 1. Zadora Marcin - Przewodniczący
 2. Łuczak Wiesław - Zastępca
 3. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Członek
 4. Faber Mirosław - Członek
 5. Ożóg Marcin - Członek

 

Przedmiot działania komisji

 • Planowanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Współpraca z ekspertami w tym zakresie.
 • Opiniowanie spraw wynikających z art.128 ustawy o finansach publicznych.
 • Opiniowanie projektu budżetu.
 • Okresowa analiza realizacji budżetu. Postulowanie i opiniowanie ewentualnych korekt budżetu w czasie trwania roku budżetowego.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych oraz majątku gminy.
 • Wnioskowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
 • Kontrola wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
 • Kontrolowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
 • Ocena stanu majątku gminy.
 • Ocena sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym.
Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Skład osobowy komisji

 

 1. Rudecki Robert - Przewodniczący
 2. Kumor Piotr - Zastępca
 3. Pacut Ewa - Członek
 4. Rudecki Wiesław - Członek
 5. Wilk Tadeusz - Członek

 

Przedmiot działania komisji

 • Inspirowanie działalności zmierzającej do powiększenia zasobów gminy, współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, fundacjami itp.
 • Analiza celowości współdziałania gospodarczego z innymi gminami i opiniowanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
 • Analiza celowości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.
 • Stwarzanie warunków dla rozwoju rzemiosła.
 • Analiza możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej gminy.
 • Opracowywanie kierunków rozwoju produkcji rolnej.
 • Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju produkcji rolnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.
 • Czuwanie nad racjonalnym gospodarowaniem ziemią i gospodarką leśną.
 • Analiza działalności instytucji i przedsiębiorstw powołanych do obsługi rolnictwa
 • Podejmowanie inicjatyw dotyczących ekologii i zabytków.
 • Utrzymywanie kontaktów z Jednostkami Pomocniczymi Gminy, pomoc w ich działalności.
Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Skład osobowy komisji

 1. Lenik Jarosław - Przewodniczący
 2. Dragan Łukasz - Zastępca
 3. Hebda Paweł - Członek
 4. Janusiewicz Piotr - Członek
 5. Kochan Zbigniew - Członek

 

Przedmiot działania komisji

 • Ocena działalności służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu. Inicjowanie działań w celu ich poprawy.
 • Ocena funkcjonowania opieki społecznej. Podejmowanie działań stymulujących rozwój różnych form pomocy.
 • Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
 • Ocena funkcjonowania komunikacji masowej i podejmowanie działań w celu jej poprawy.
 • Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania klęskom żywiołowym.
 • Ocena stanu porządku publicznego oraz utrzymania czystości na terenie gminy.
 • Ocena działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
 • Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z zagranicą.
 • Ochrona przeciwpożarowa.
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o plan przez siebie opracowany, który jest zatwierdzany przez Radę Miejską.

Skład osobowy komisji

 1. Dragan Łukasz - Przewodniczący
 2. Wilk Tadeusz - Zastępca
 3. Rudecki Robert - Członek
 4. Rudecki Wiesław - Członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy komisji

 1. Wilk Tadeusz - Przewodniczący
 2. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Zastępca
 3. Faber Mirosław - Członek
 4. Pacut Ewa - Członek

 

Materiały

Uchwały ↗
Wyniki głosowań imiennych ↗
Sesje rady miejskiej ↗
Protokoły z sesji ↗
Archiwum nagrań z sesji ↗
Posiedzenia rady w systemie eSesja ↗
{"register":{"columns":[]}}